Stainless Steel. Handles / Rosette

304 Stainless Steel handles with ROSETTE.

OUR PRODUCTS

Stainless Steel. Handles / Rosette

Code
: 101
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1501K - lama al.
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 3001T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101KB
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1301
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101EK
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103EK
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101E
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101IC
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 101LE
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103E
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103EL
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103IC
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103L
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 103K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 106
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 106L
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 201
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 201EK
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 203
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 203EK
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 203L
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 206
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 901
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 901EK
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 3003
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 3011
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 3013
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 301
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 301T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 303
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 303T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 304
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 306
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 401
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 403
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 501K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 503K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 305KT
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 601
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 601T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 603
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 603T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 701
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 701K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 701T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 703
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 703K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 703KT
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 703T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 801
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 801K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 801KT
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 803
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 803K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 803KT
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 803T
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1001
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1003
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1011K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1012K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1021K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1022K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1031
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1032
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1041
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1042
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1051K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1052K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1061C
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1062C
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1071P
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1072P
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1081
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1081K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1083
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1083K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1091
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1093
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1093K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1101
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1103
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1401K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1403K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1501K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1503K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1601K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1603K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1701K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel

Code
: 1703K
Color
: SATEN / Statik BLACK / SATEN.CHROME / PDV finishings / GOLD
Material

: 304 Stainless Steel